file adidas yeezy

Περισσότερα
24/06/2020 11:26 #28333 από HowarYale
HowarYale δημιούργησε το θέμα: adidas yeezy
I den laterala amygdalaen aktiverade presynaptisk stimulering postsynaptiska ASIC-strömmar. Perfusion  adidas skor av glutamatreceptorblockerare inhiberade 95% av amplituden hos de observerade excitatoriska postsynaptiska strömmarna. De återstående 5% av den excitatoriska postsynaptiska strömamplituden förmedlades av ASIC: er, eftersom denna ström var frånvarande i närvaro av amilorid eller om ASIC1a-genen raderades (Du et al., 2014). En liknande situation med ASIC: s bidrag till 5% av den excitatoriska postsynaptiska strömamplituden hittades också i nucleus accumbens (Kreple et al., 2014). Högfrekvent stimulering inducerade LTP av EPSP i hippocampus hos vild typ men inte ASIC1a (- / -) möss (Wemmie et al., 2002). ASIC1a (- / -) -mössen visade något defekt rumslig inlärning och ögonlänkskonditionering, i överensstämmelse med minskad LTP.

En ny studie bekräftade dessa initiala observationer genom att visa att farmakologisk blockad av ASIC1a i hippocampal synapser försämrade LTP (Quintana et al., 2015). I en annan modell av ASIC1a-knockout-möss, där ASIC1a raderades dock i tidiga embryonala stadier i motsats till den klassiska knockout som användes i studien av Wemmie et al. , normal LTP vid CA3-CA1-synapser observerades (Wu et al., 2013). Ursprunget till detta avvikelse kan adidas nmd involvera roller av ASIC i synapseutveckling eller heterogenitet av ASIC-uttryck i synaptiska anslutningar i hippocampus. En studie som använde ett system med flera elektroder för att registrera den synaptiska plastisiteten inom olika neuronpopulationer i hjärnskivor i CA1-hippocampalområdet från WT- och ASIC1a KO-möss bekräftade att ASIC1a deltog i LTP vid många synapser men visade också att vid vissa synapser LTP-induktion adidas superstar var oberoende av ASIC: er (Liu et al., 2016).

Anledningen till denna motsatta roll av ASIC: er i rädslebeteende hos möss och råttor förstår för närvarande inte, och råttdata förlitar sig hittills på en enda studie. Med tanke på komplexiteten i uttrycket och rollen av ASIC1a i musens rädslakretsar (Chiang et al., 2015) verkar det troligt att ASIC-uttrycksmönstret i rädsla kretsarna kan skilja sig mellan möss och råttor. ASIC: s roll i skräckuttryck för människor är för närvarande inte känd. Allvarliga studier har visat att ASIC: er interagerar funktionellt med glutamatreceptorer i synaptisk signalering och att en funktionell ASIC krävs för LTP, såsom diskuterats ovan (Wemmie et al., 2002; Du et al., 2014; Kreple et al., 2014; Quintana et al., adidas ultra boost 2015; Liu et al., 2016).

Radering av ASIC3 hos möss minskade flera former av inflammation- och kronisk försuringsrelaterad smärta (Sluka et al., 2009). Intratekal administrering av ASIC3-specifik siRNA till råttor minskade smärtbeteenden orsakade av inflammation eller sår (Deval et al., 2008; Deval et al., 2011). ASIC3: s roll i smärtkänsla bekräftades ytterligare när det visades att lokal injektion av ASIC3-aktivatorn GMQ inducerade smärtbeteenden som var beroende av närvaron av ASIC3 (Yu et al., 2010). Användningen av gifter visade att ASIC1-kanaler i PNS också är involverade i smärtkänsla. Injektion av ASIC-aktiverande MIT-toxin från Texas korallorm i musens tass inducerade smärta som berodde på närvaron av ASIC1a (Bohlen et al., 2011).

I DRG-neuroner från råtta, pH 50-värden varierar från 6,6 till et al. , 2006). Närvaron av ASIC2 i heteromera ASIC: er tenderar att minska kanalens pH-känslighet (tabell 3). DRG-neuroner från råtta uttrycker heteromera ASIC: er av olika kompositioner eller homomera ASIC1a eller ASIC3. Andelen av dessa nuvarande subtyper varierade mellan studier (Poirot et al., 2006; Deval et al., 2008). DRG-neuroner från råtta uttrycker en hög andel ASIC1 och ASIC3, med färre ASIC2a och 2b (Poirot et al., 2006; Deval et al., 2008; Boillat et al., 2014). Detta liknar ASIC-uttrycket hos människor (Delaunay et al., 2012) men skiljer sig från mus-DRG som visar ett dominerande uttryck för ASIC2a och 2b (Drew et al., 2004; Hughes et al., 2007).

Eftersom ASIC-strömmar oftast är kortvariga på grund av snabb desensibilisering, varar de bara några sekunder, även om en sur extracellulär miljö kvarstår. Vidare, vid ett pH något under det fysiologiska 7,4, adidas yeezy avkänns vissa ASIC-subtyper utan att uppenbarligen öppnas och är inte tillgängliga för efterföljande aktivering vid ytterligare försurning. Från dessa observerade egenskaper förväntas det att ASIC: er är bäst anpassade för att avkänna snabba förändringar i pH, men kommer inte att rapportera ett ihållande ändrat pH. Om en pH-förändring sker långsamt, såsom är fallet med ischemi och inflammation, kan det till och med avkänna ASIC: er snarare än att aktivera dem. Två olika mekanismer kan tillåta ASIC: erna att avkänna pH under sådana förhållanden, (i) den långvariga strömmen för vissa ASIC:
er och (ii) modulering av ASIC-funktion av olika endogena mediatorer.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.228 δευτερόλεπτα
Powered by Kunena Φόρουμ